Clubliederen van de Old Bikers

Clublied 1

LUSTRUMHYMNE
(wijze: Champs-Élysées)

Van Berkel-Enschot tot  Den Bosch
En als het moet een rit naar Oss
De Bikers gaan er weer op los
Op hun stalen ros
Al zijn ze dan zo pril niet meer
En is het klote met het weer
Nóch wind nóch regen doet ze zeer
Ze trekken van leer
Grootvader lijdt pijn
Hij doet aan de lijn
Maar na de kramp is daar het bier
De soep, de  moppen, het plezier
Ze zijn weer heerlijk aan de zwier
Van negen tot vier

Clublied 2

Want ik zie oew toch zo gere Brabants meske
Op oew fietske mee de krullekes in de wind
Ik zal oew altij blijven kussen Brabants durske
Zeker weten, mijn allerliefste kind

Clublied 3

Wijze: AAN HET STRAND STIL EN VERLATEN

Aan het strand stil en verlaten, de hele club is weer bijeen,
daar moet op gedronken worden, waarom liet je mij alleen.
Jantje zag eens pruimen hangen in een groen groen knollenland,
als we gaan. dan gaan we allen, kameraden hand in hand

Als het gras twee kontjes hoog is, Marietje was vroeg opgestaan,
zie de maan schijnt door de bomen, de fles moet leeg op tafel staan
Aan het strand stil en verloten, daar in 't bronsgroen eikenhout,
'k heb mijn wagen volgeladen, zilverdraden tussen 't goud.

Zou het erg zijn lieve opa, dat we toffe jongens zijn?
de herdertjes lagen bij nachte, overal waar de meisjes zijn.
Hij,hij,hij, kom van dat dak af, och vaderlief toe drink niet meer,
Als ik maar niet op de poef hoef, mag ik van u een lift meneer.

Aan het strand stil en verlaten, door zat Sjakie van de hoek,
achter in het stille klooster. Mien mijn feestneus die is zoek
En de uil zat in de olmen, tara, rara boemdijee,
laat ons allen vrolijk wezen, ouwe taaie jippiejee.

Ik wil friet met mayonaise, mijne nassibal is heet,
'k zal geen traan meer om je laten, 'k ben vergeten hoe je heet.
Aan het strand stil en verlaten, nachten lang heb ik gewacht
kleine Greetje uit de polder, zet 'n kaars voor ‘t raam vannacht

We komen allen in de hemel, ais ik met m'n fietsbel bel,
daar zijn d'appeltjes van oranje, pappie loop toch niet zo snel.
Op de grote stille heide, ik voel me zo verdomd alleen,
't zonnetje gaat van ons scheiden, ach mijn hart is niet van steen.

Aan het strand stil en verlaten, hangt een hoofdstel aan de muur,
ik zwerf eenzaam door de straten, 'k heb een huis met tuin gehuurd.
In 't cafeetje aan de haven, daar was laatst een meisje loos.
je mag er alleen nog maar naar kijken, nu jij voor die ander koos.

’k Wil met jou wel zeven weken, feestvieren tot morgenvroeg,
want bij de molen in de kelder, daar is toch noch drank genoeg!!

Clublied 4

Het DIËS Old Bikers lied
(wijze: Het leven is goed in het  Brabantse Land;
tekst: Jan van der Steen)

Refrein

De banden gepompt en de kuiten gesmeerd
De bikers gaan weer eens op pad
Het Lief en het huis blijven dan onbeheerd
Zij zwerven door dorpen en  stad

De gastvrouw schenkt koffie met koeken erbij
De ritmeester gebruikt zijn verstand
Hij regelt de zaken ,die staan als een kei:
In  ‘t heerlijke Brabantse land

Refrein

De eisen van tochten zijn zeer hoog gesteld
‘n fout en het loopt uit de hand
Maar reken dit wordt  dan wel echt doorverteld:
In ’t heerlijke Brabantse land

Refrein.

Maar het fiets overleg gaat van stuurtje naar stuur
De rij-stijl is dan zeer charmant
Echt hier rijdt alleen maar “DE MAN MET STATUUR”!:
In ‘t heerlijke Brabantse land

Refrein

De lunch en de nazit besprenkelt met bier
Een haastige stop aan de kant
Nu zijn het weer ”STRAAT-JONG” maar wel erg fier:
Uit ‘t heerlijke Brabantse land

Refrein

Vermoeid na de rit wordt er thuis aangebeld
“Dag schat, ik ben weer aan-geland!!”
Maar zij was “DE HORT OP”, zoals  ze dat meldt:
Naar ’t heerlijke Brabantse land

Refrein

Clublied 5

Feestlied ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Old-Bikers, november 2006
Op de wijs van Ketelbinkie: de straatjongen van Rotterdam

In Til-burg leer-den z'el-kaar ken-nen
bij stu-die, sport en in de kroeg
Vol aan-dacht voor de hoog-ge-leerde
en voor ten-tam-en veel ge-zwoeg.
De toe-komst lag nog voor hen o-pen
veel mog'lijk-he-den in't ver-schiet
Toch had-den zij nog vrij-e tijd zat
voor het dis-puut en ger-ste nat

Als je dan reed door Bra-bants dre-ven
dan was het stil en heel se-reen
Nu rij-den er licht-grij-ze kna-pen
die wa-ren toen nog frui-tig fris.

Na stu-die kwam de car-rie-re
en't stich-ten van een nieuw ge-zin
Van poep-lui-er naar het kan-toor toe
van over-leg naar war-me Hes
Naast pro-cre-a-tie, com-pe-ti-tie
soms werd dat echt wel eens te-veel
Vol wee-moed dacht men dan aan vroe-ger
een tijd zo un-ge-bun-den froh

Deze thans over-jaar-ge kna-pen
rij-den nu hard door Bra-bants land
Door uit-dro-ging ge-dre-ven zijn zij
Kreu-nend op weg naar bier en bal

Nu vor-men zij te saam een groep-je
in strijd te-gen fy-siek ver-val
Na-tuur-lijk voor ge-zel-lig-heid ook
gaan zij twee we-ke-lijks op pad
Door-strui-nen dan heel de om-ge-ving
doen ook kul-tu u r in het pa-kket
Maar 't hoog-te-punt van el-le-ke rit
is steeds de mop en de na-zit.

Zij zijn nu o-ver-jaar-ge kna-pen
en tra-ppen hard door 'tland heel fier
Kul-tuur is voor hen om te sla-pen
zij la-ven zich aan't wit-te bier.

Zij zijn nu o-ver-jaar-ge kna-pen
En tra-ppen hard door 'tland heel fier
Wij wensen hen van gan-ser har-te
Nog ve-le ja-ren fiets-ple-zier.

tekst en voordracht: Ed en Ton

Clublied 6

De Dies is weer NATALIS 

Wat een dag voor deze club 

We moeten nu weer gaan biken 

PRACHTIG weer ,dit kan niet stuk 

Overdag zonder de DAMES 

Dit is puur en ouderwets 

Geniet hiervan met volle teugen 

Er wordt toch aI, zoveeI gekIetst 


REFREIN

Want ik zie oew toch zo gere Brabants meske

Op oew fietske mee de krullekes in de wind 

Ik zal oew altij blijven kussen Brabants durske 

Zeker weten, mijn allerliefste kind

 

Vertrek bij onze Zuider buren 

Geeft ons moed en kracht naar kruis 

De commissie heeft vele kuren 

Crisis was, heel vaak in huis 

Hopen dat het allemaaI goed komt 

Met gIunderende dames, als Cadeau 

Heel deez dag zuIlen we dan juichen 

Het was weer TOP ,van ons "CHAPEAU”! 


REFREIN

Want ik zie oew toch zo gere Brabants meske

Op oew fietske mee de krullekes in de wind 

Ik zal oew altij blijven kussen Brabants durske 

Zeker weten, mijn allerliefste kind

 

Clublied 7

Ballade van den ouden Baaikenier

                                                                                                    

Komt vrienden ,luistert naar dit lied

Naar wat hier onlangs is geschied

Betreft een oude baaikenier

Die gaat ontiegelijk aan de zwier

 

Refrein

O Lazerus O tierelier

Vivat den Baai-ke-nier (2x)

 

 

Hij fietst met enige regelmaat

In stad of dorp en  op de straat

Hij zwaait naar vrouwkes op de fiets

De wind en regen die deren hem niets

 

Refrein

 

Bij start staat ook het gebak al klaar

Calo -rieën is  geen enkel bezwaar

De buik moet vol dat is het gebod

En al de kruimels gaan dan ook  op

 

Refrein

 

De lunch is a-als een brunch, meneer

Nooit ge-noeg, maar altijd meer

Daar drinkt dan onze baai-ke-nier

Nen halven bak trappisten bier

 

Refrein

 

De oudste baai-ker had worstebrood

Al snel kwam hij in grote nood

De magnetron gaf storing aan

We zijn toen snel maar weggegaan

 

Refrein

 

De moraal van dit heel  schone lied

Kijk uit ook al ben je er niet

Bekijk het maar tot volgend jaar

Het lustrum is dan voor ieder paar

 

Refrein  

 

Tekst

Jan van der Steen  2010

 

Clublied 8

JUBILATE

Op de wijs van  ''Achter in het stille klooster"


 


Wij zijn hier bijeen gekomen
Trekken nu ons feestkleed aan
En verheffen onze stemmen-

Om een smartlap aan te gaan. (2x)

 

Wat wij bieden is een hulde
Aan de dame thuis alleen

Eenzaam bleef zij daar weer achter-
Want die biker ging weer heen.(2x)

 


Jacques ,die bracht ons door de bossen
A-MA-RANT deed toen ook mee

Jo had weer eens ,fijn gebakken-

"RIESTE VLAAI zo aas moder da deej!"(2x)

 

Hanja zorgde steeds voor SNOEPKUS
Voor elke rit is zij paraat

Jan die regelt wel de lezing-

Vande dokter, met PROSTAAT(2x)

 

Ben bracht allen naar Den Bosch toe
't Provinciehuis was toch wel ver
Maar Aswoensdag was er HARING
Riki straalde als een ster- (2x)

 

Oh wat smartelijk voor Ivonne

't vertrouwde stulpje was verkocht
Maar wat is daar veel GELACHEN-
Arme Ad heeft iets kleiners gekocht(2x)

 

Bij Ben, met nat weer, moeten we rijden
"RENDAC wacht, we hebben zin!"
"Blijf maar KAARTEN!"zei Christine-
En de Watjes tuinden erin.(2x)

 

Corry had weer lekkere taartjes
Weer teveel, oh wat een strop
Na het ritje, vanuit Postel-

Eet "onze Harry"de rest wel op(2x)

 

Francoise straalde, zoals altijd
Nee zij tuint er echt niet in

Gaan de bikers zich VERASSEN-
Zij laat dit over, aan haar Wim (2x)

 

Wat een pech voor Annemieke
Geen gebak en dus geen kus

Rini Wagtmans uit "ut Haaike"
Was voor Jos, de grote KLUS! (2x)

 

De rit van Wietze was kunstzinnig
Voor de bikers, 'n echte PRÉ
Groot geluk, voor zijne dochters
Gingen wink'len ,met JOSÉ (2x)

 

Berti had het ook getroffen

Jos vertrok naar het Belgenland
"Amaai un ,plezant gezelschap!"

Voor de buurt, "Echt ginne SCHAAND" (2x)

 

Spaanse dansen en gezangen
GIANOOTJES hier ten TOP
Marianne, royale gastvrouw

Wim kan hier, zijn geluk niet op (2x)

 

Zeer attent voor alle bikers
Elly is, zo als vanouds

Boud bezoekt zijn eigen broertje

Maar "Den Trog" , bleef leeg en koud (2x)

 

Mooie foto's van haar KIENDJES
Toont ons Loeky bij de komst

Maar de fietstocht van haar Henkie
Liebe Leuten:"das geht umsonst!"(2x)

 

Groot probleem blijft toch voor Coby
Wie heeft hier, de rit gezet

Ton blijft doof en wil niet luisteren
Dit gaat boven ," bikers pet" (2x)

 

De kus van Greet is blijvend zichtbaar
Dat geeft een, voldaan gevoel

Maar de GOOLSE WITTE GEITEN
Is voor Wim, een open doel(2x)

 

Zoals altijd is het Rietje

Die haar Hans zo stimuleert

Maar de bikers moesten zwoegen
Hans reed ver en ook verkeerd(2x)

 

Man van standing uit het Haagse
Wordt door ijdel niet gekweld
Wim moet soms wel op het matje
Heeft hij Betty NIET gebeld(2x)

 

Zorg voor Tonny in de Peelrijt
't leek een regel-- rechte ramp
Deze rit hier, zonder meester

Maar "den Henk" werd remplaçant(2x)

 

Roomse rijkdom is de doelgroep
Bij Marlies niet onbekend

Stuurt haar Walter naar de fraters
Langs de maïs" was wel un end!"(2x)

 

Ons jongste JUNGSKE,hij moest bouwen
Op de buurvrouw ,als dit kon

Hij moest koken, voor de Polen

En de rest, bleef dan voor Ton (2x)

 

In dit mooie stille klooster

Met dit goed verzorgde maal
Beste vrienden en vriendinnen
Neem een slok, op dit verhaal.(2x)